Nur die Liebe

Nur die Liebe

Tickets!!!!!!!! Tickets!!!!!!! Tickets!!!!!!!!
Προμηθευτείτε έγκαιρα εισιτήρια !!!!!
Από Greek Veranstaltungen Stuttgart ,τηλ 015782030265. Και από το Restaurant
Porto Elia τηλ 0711/523684

50 Teilnehmer (None eingeladen)

Ort

Kursaal Cannstatt
Königsplatz 1